School

AVG/Privacy

http://www.innovo.nl/privacy.html


MR

Medezeggenschapsraad Catharinaschool   Met de informatie op deze site wil de medezeggenschapsraad van de Catharinaschool meer inzicht geven in het doen en laten van de medezeggenschap. Zij wil hiermee het fenomeen medezeggenschap in de schoolMeer lezen...


Innovo

De Catharinaschool valt onder het bestuur van INNOVO. http://www.innovo.nl


Stagiaires

Afspraken_met_Stagiaires


Vrienden van de Catharinaschool

oprichtingsacte statutenwijziging beleidsplan jaarverslag jaarverslag 2020  


Team

Directie:   Fernand Perree directeur Jeroen Lendfers adjunct-directeur Intern Begeleiders:   Mieke Groenendijk ib-er ASS Yvette Vievermanns ib-er SO Petra Bakker ib-er VSO Administratie:   Petra Amendolara   Leerkrachten: VSO:   Monique Gante   FrancaMeer lezen...