AVG/Privacy

Privacy beleid
Op SO/VSO Catharina wordt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, verwerkt. In een aantal gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.
Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor SO/VSO Catharina  een belangrijkuitgangspunt. SO/VSO Catharina zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacy beleid en conform de geldende privacywetgeving. Hieronder hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 
Gebruik van persoonsgegevens
Indien uw kind is aangemeld als leerling bij ons kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam, adres, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
 • Leerling nummer;
 • Contactgegevens ouders of gezag;
 • Nationaliteit;
 • Gezondheidsgegevens op eigen verzoek;
 • Godsdienstgegevens op eigen verzoek;
 • Studievoortgang;
 • Groepsindeling en organisatie van het onderwijs;
 • Financiële gegevens (bijdragen of vergoedingen);
 • Pasfoto voor identificatiedoeleinden;
 • Leerkracht, intern begeleider;
 • BSN, ond. nr, PGN
 • Keten ID (ECK-ID)
 • Medische gegevens, voor zover dit bijdraagt aan het bieden van goed onderwijs.
 • Verblijfsstatus
 
Van ouder(s)/verzorger(s) verwerken wij daarbij:
 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • Gegevens omtrent de herkomst van ouders in verband met besluit bijzondere bekostiging (opgave is vrijwillig).
Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf, zodra u zich bij onze organisatie kenbaar maakt. Wij ontvangen pas persoonsgegevens van bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties indien u hen daartoe toestemming heeft gegeven.