Welkom op onze site!

 
De Catharinaschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) gevestigd in Heerlen. We hebben twee locaties nl. aan de Smidserweg(Smidserweg 4, 6419 CP, Heerlen) en de Oude Lindestraat.(Oude Lindestraat 37, 6411 EH, Heerlen)
De Catharinaschool valt onder het bestuur van INNOVO (www.innovo.nl) .
Het SO maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.
Het VSO maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO  Parkstad e.o.
 
 

    
Smidserweg (SO(ASS) / VSO)       
Oude Lindestraat  (SO)  
 
           


 U merkt iets vreemds op rondom onze gebouwen buiten onze reguliere schooltijden? Graag dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Intergarde (telefoonnummer: 043-6310631)