De Catharinaschool is een onderwijsinstelling in Heerlen die zich toelegt op het Speciaal Onderwijs (SO) en
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK).

Onze school is verdeeld over drie locaties:
- Hoofdlocatie VSO (ASS) & SO (Smidserweg 4, 6419 CP, Heerlen)
- Dependance SO-ASS (Oude Lindestraat 37, 6411EH, Heerlen)
- Dependance SO Bekkerveld (Bekkerveld 30, 6417CM, Heerlen)

De Catharinaschool is onderdeel van het INNOVO | Onderwijs op Maat (www.innovo.nl) .
Het Speciaal Onderwijs (SO) maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.
Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) op onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o.
 

Bij calamiteiten buiten reguliere schooltijden kunt u contact opnemen met Intergarde 043-6310631.