Vrienden van de Catharinaschool

Sinds november 2017 is de Stichting ‘Vrienden van de Catharinaschool’ een feit.

In een veranderend sociaal maatschappelijk landschap waarin we steeds meer naar een inclusieve samenleving gaan, vindt de Stichting dat iedereen mee mag en kan doen en zijn talenten moet kunnen ontwikkelen en inzetten. Dit is ook de doelstelling van de Catharinaschool.
Als Stichting willen wij ons inzetten voor alle leerlingen van de Catharinaschool om de doelstelling van de school te ondersteunen.

Onze missie is; alle leerlingen de mogelijkheid geven meer in contact te komen met de maatschappij. Ook willen we de school ondersteunen met contacten met het bedrijfsleven zodat het organiseren van stage- en werkervaringsplekken makkelijker wordt. Dit allemaal ten behoeve van een veilige en vertrouwde overgang van school naar een, zoveel mogelijk zelfstandig, leven.

Sinds de start van de Stichting hebben we contacten gelegd met het bedrijfsleven door middel van een jaarlijks Charity Diner waarvoor we de deuren van de Catharinaschool open zetten voor genodigden en ze op deze manier laagdrempelig laten kennismaken met de leerlingen.
De hiermee gegenereerde sponsorgelden hebben o.a. geleid tot de aanschaf van een 9 persoons schoolbus die enkel gebruikt wordt t.b.vg. de leerlingen.

Voor de komende jaren hebben we de doelstelling en verantwoordelijkheid om in contact te blijven met de sponsoren en betrokkenen zodat we ons kunnen blijven inzetten voor het welzijn van de leerlingen van de Catharinaschool.

Voor meer informatie; klik op een van onderstaande onderwerpen: