Stage

SO/VSO Catharina is een opleidingsschool.
Dat betekent dat de school leerwerkplekken beschikbaar stelt aan studenten van het Vista College (opleiding tot onderwijsondersteuner primair onderwijs).  
Gedurende het schooljaar kunnen er dus stagiaires in groepen actief zijn. Zij werken onder supervisie van de groepsleerkracht(en) aan hun opdrachten. Dat houdt ook in dat zij leeractiviteiten en instructies verzorgen.

Voor de stagiaires gelden duidelijke afspraken. Klik hier om ze in te zien.