ESF

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan.

Het helpen om te werk te vinden is een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de 'sociale integratie' en toont aan hoe belangrijk de rol van werkgelegenheid is voor de integratie van mensen in de samenleving en het dagelijks leven.

Het  Europees Sociaal Fonds, in samenwerking met de Gemeente Heerlen, stelt de Catharina School in de gelegenheid aanspraak te maken op een subsidie waarmee VSO leerlingen klaargestoomd kunnen worden voor een speciale/passende plek in de maatschappij.