MR

MR

Medezeggenschapsraad Catharinaschool
 

Met de informatie op deze site wil de medezeggenschapsraad van de Catharinaschool meer inzicht geven in het doen en laten van de medezeggenschap. Zij wil hiermee het fenomeen medezeggenschap in de school meer bekendheid geven en daarmee het belang van dit gremium benadrukken.

Naast algemene informatie met betrekking tot de medezeggenschap zal deze site regelmatig melding maken van de onderwerpen waarmee de raad zich bezig houdt, onder meer door regelmatig de agenda te publiceren.

Het is goed te weten, dat alle vergaderingen in principe openbaar zijn en door iedereen als toehoorder bezocht kunnen worden.

De medezeggenschapsraad van de Catharinaschool bestaat op dit moment uit
 

Daryl Nauts – lid (p)
Hely Starmans – lid(p)
Monique Mulders – secretaris (p)
Rik Caumon (o)
Raimond Pötgens  – voorzitter (o)
Susan Kuipers-Schreurs(o)
  
De wet geeft aan, dat: 

 
de MR binnen de kaders van de wet het beleid van de school toetst en daarbij de belangen van personeel en ouders dient te bewaken.

Daarnaast moet zij in haar meningsvorming

 
een balans zien te vinden tussen de personele belangen en de organisatiebelangen

Dat houdt ook in, dat niet ieder individueel probleem ook een onderwerp is, waar de MR iets aan kan doen. Algemene belangen staan voorop.

MAAR: 
zit je als ouder, personeelslid of leerling met een vraag of een probleem of heb je een subliem idee ten aanzien van zaken die het beleid van de school aangaan, kom ermee voor de dag en we zullen in ieder geval bekijken in hoeverre we je kunnen helpen.