Onze school

schoolgidsen

Schoolgids_VSO_Catharina_schooljaar_2020-2021 Schoolgids_SO_Catharina_schooljaar-2020-2021  


Protocollen

Meldcode HG en KM Stappenplan Catharinaschool protocol gesch.ouders Catharinaschool Protocol weglopen Catharinaschool Formulier verlofaanvraag leerling Catharinaschool hitteprotocol Catharinaschool Pestprotocol Catharinaschool


Vrienden van de Catharinaschool

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_3147/File/oprichtingsacte.pdf https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_3147/File/beleidsplan_nieuw.pdf https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_3147/File/jaarverslag.pdf https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_3147/File/statutenwijziging.pdf  


team

  Locatie Smidserweg:     Directie   Fernand Perree Directeur                           Jeroen Lendfers Adjunct directeur Ib-ers:   Mieke Groenendijk Yvette Vievermanns  orthopedagogen:   Esther van Montfort Hannah Vliex  Locatie Smidserweg:   Docent   Monique Gante   Meer lezen...


MR

Medezeggenschapsraad Catharinaschool Met de informatie op deze site wil de medezeggenschapsraad van de Catharinaschool meer inzicht geven in het doen en laten van de medezeggenschap. Zij wil hiermee het fenomeen medezeggenschap in de school meerMeer lezen...